احکام و مسایل شرعی

پرسش و پاسخ تربیتی، احکام شرعی و ...

سوال1: حکم شرکت در طرح تجاری «گلدکوئیست» و مانند آن چیست؟   

پاسخ:(همه ی مراجع)
شرکت و عضو شدن در هر نوع بازاریابی شبکه ای که به صورت هرمی مانند و بی انتهاست، جایز نیست.

تبصره- هر نوع بازاریابی شبکه ای حرام نیست. تنها بخشی از آن که به صورت دسیسه هرمی (Pyramid schme) و بی انتهاست، جایز نیست.

سوال2:آیا می توان خمس یک پول را از پول دیگر پرداخت نمود؟
 پاسخ :(همه مراجع)
آری، می توان پول خمس را از پول ها دیگر داد.

سوال3:آیا می توان خمس را به صورت قسطی پرداخت کرد؟
پاسخ :(همه مراجع): می توان، ولی این کار باید با اجازه نماینده معظم له باشد. به دفتر ایشان مراجعه کنید. اگر اجازه دادند، می توانید به صورت قسطی بپردازید.

سوال4: آیا برای غسل کردن لازم است بدن از بالا به پایین شسته شود؟ منظور از بالا به پایین چیست؟

پاسخ :(همه مراجع):خیر، لازم نیست.
البته فقط آیت الله بهجت، در این زمینه احتیاط واجب دارند که در غسل نیز مانند وضو، باید آب از بالا به پایین ریخته شود، ولی بقیه مراجع این نظر را ندارند.

سوال5:حكم استفاده از كراوات فقط برای عروسی (سالی یكبار) و نه به عنوان یك لباس رسمی چیست؟
آیا دراین مورد حكم همه ی مراجع مشترك است؟
پاسخ :
به طور کلی پوشیدن کراوات و دیگر لباسهایی که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب می‏شوند به گونه ای که نتیجه پوشیدن آنها ترویج فرهنگ منحطّ غربی باشد ، جایز نیست.
خیر ، نظر مراجع تقلید متفاوت است ؛ ولی اکثر نزدیک به اتفاق مراجع تقلید استفاده از کراوات را یا بنا بر احتیاط و یا به صورت کلی حرام می دانند
نوشته شده در پنجشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۸ساعت 16:21 توسط اصفیا| |